Vuorikiipeily


Vuorikiipeily on yleistynyt harrastuksena kun lentämisestä on tullut halvempaa. Niin sanotuilla kiipeilyturisteilla on mahdollisuus matkustaa sopiviin kohteisiin kiipeilemään jopa useita kertoja vuodessa.

Vuorikiipeily mielletään vaaralliseksi lajiksi, mitä se toki vaikeissa olosuhteissa kiivettäessä voikin olla, mutta kiipeilyä pääsee harrastamaan myös valvotuissa ja vähemmän vaativissa olosuhteissa. On olemassa eri tasoisille harrastajille suunnattuja valmiita reittejä välietappeineen ja suosituissa kohteissa järjestetään alkeiskursseja. Lisäksi kiipeilyä voi harrastaa myös sisätiloissa siihen varta vasten suunnitelluissa halleissa. Seinäkiipeily onkin kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Tätä erinomaista kuntoilumuotoa voi harrastaa monissa sisähalleissa.

Veikka Gustafsson

Suomalaisille se tunnetuin vuorikiipeilijä on tietenkin monia vuoria valloittanut Veikka Gustafsson, jolta usein pyydetään haastattelua tai lausuntoa kun mediassa käsitellään vuorikiipeilyä ja kaivataan kokeneen ammattilaisen näkemystä. Gustafsson onkin kritisoinut mediassa mm. kiipeilyturismia, joka hänen mukaansa voi olla vaarallista. Suurien summien kiipeilyretkille pääsee kun rahaa on tarpeeksi, mutta kiipeilyolosuhteiden muuttuessa kokemattomat kiipeilijät joutuvat helposti ongelmiin ja vaarallisiin tilanteisiin.

Vuorikiipeilyn vaarat

Korkeimmalla tasolla vuorikiipeily on äärimmäisen vaarallista. Korkeita vuoria valloittaessa raa’at olosuhteet vaihtelevat nopeasti. Lisäksi mitä korkeammaksi kiivetään, sitä vähemmän happea on ilmassa ja siksi kiipeilijät joutuvat leirintävarusteiden lisäksi kantamaan mukanaan happipulloja. Kun happi vähenee, muuttuu suoritus jatkuvasti raskaammaksi. Muutaman metrin eteneminen kilometrien korkeudessa voi vastata kilometrien juoksua tasaisella maalla. Onnettomuusalttiin lajin harrastajien ikävistä kohtaloista joutuukin aika ajoin lukemaan uutisista. Taitavakaan kiipeilijä ei pysty välttämään kaikkia vuorilla vaanivia vaaroja kuten lumivyöryjä, kylmän ilman aiheuttamaa hypotermiaa tai jään pettämistä, joten ilman asianmukaista valmistautumista vuorikiipeilemään ei ole asiaa.